Aplikace pro evidenci testování

zaměstnanců Covid-19

 
Zrychlíte proces testování o 5-10 min na jednoho zaměstnance a zjednodušíte administraci
dokumentů pro stát i zdravotní pojišťovny.
 

Jednoduché testy ze slin

pro samotestování schválené MZČR

 
Snadná manipulace, testy zařazené na seznamu MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády
č. 56/2015 Sb. za účelem uvedení na trh pro použití laickou osobou
v rámci celoplošného testování

Povinné testování zaměstnanců je administrativně náročné

Od 3. března 2021 je povinné testování zaměstnanců na Covid-19 pro firmy s více než 250 zaměstnanci. Od 5. března 2021 pro firmy s 50-249 zaměstnanci. Testováni musí být všichni zaměstnanci až na výjimky popsané v metodice Ministerstva průmyslu a obchodu a o testování musí být vedena evidence.

Podle metodiky ministerstva se informace o provedení a výsledku testů musí zaznamenat do přehledu o provedených testech. Na hygienickou stanici musí firmy odesílat hlášení o pozitivně testovaných a v jednotlivých zdravotních pojišťovnách tak žádat o příspěvek na testy. Spolu s obstaráváním testů a testováním se jedná administrativně náročný proces.

Více informací …

Máme řešení!

Vytvořili jsme aplikaci, díky které budete mít pod kontrolou:

  • Testovaní zaměstnanců v práci, doma i v síti vašich odloučených pracovišť dle organizační struktury společnosti.
  • Kdo by měl být testován a kdo aktuálně splňuje podmínky výjimek.
  • Evidenci, kdo už byl testován a kdo ještě ne.
  • Komu jste vydali testovací sadu pro „samoodběr“ a kdo už ji vrátil k vyhodnocení.
  • Evidenci výsledků.
  • Generování hlášení pro hygienickou stanici.
  • Generování žádostí o příspěvky na testování pro jednotlivé pojišťovny.

Aplikace spolupracuje s identifikačními kartami (magnetické, RFID) a čipovými systémy. Většinu informací tak do aplikace snadno dostanete pomocí čtečky.

Reference

„Od managementu společnosti jsme dostali zadání zorganizovat testování zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že naše společnost má 800 zaměstnanců, je proces testování logisticky velmi náročný. Hledali jsme proto řešení, které by nám pomohlo tento proces do značné míry automatizovat. Měli jsme rámcovou představu o tom, co potřebujeme a jak to chceme udělat.

Požádali jsme společnost MEPATEK s.r.o., která je naším dodavatelem v oblasti IT technologií, aby nám pomohla problém vyřešit

Aplikace, kterou jsme dostali v rekordně krátkém čase nám umožňuje snadno kontrolovat testování všech zaměstnanců a pomáhá nám s evidencí, reporty pro management i výstupy pro hygienickou stanici.“

Jiří Lukeš

Local IT manager, Edgewell

Výhody aplikace

Sleduje, kdo má být testován

Eviduje, kdo má být testován a kdo díky výjimkám být testován nemusí (samotestování, antigenní test, prodělal Covid, homeoffice)

Eviduje testy

Eviduje vydání testovací sady, příjem testů zpět a jejich výsledky

URYCHLUJE PROCES

Aplikace podporuje identifikaci zaměstnanců pomocí čipů, magnetických karet, které jsou součástí docházkových systémů nebo i pomocí osobních čísel

Generuje dokumenty

Aplikace vám vygeneruje hlášení o pozitivně testovaných pro hygienickou stanici i žádosti o příspěvek na testování pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

Sleduje aktuální stav testů

Aplikace ví, kolik testů máte k dispozici, kolik je aktuálně otestováno a kolik testů budete potřebovat pro následující období

Sleduje změny

Podmínky pro testování se budou v čase měnit. Sledujeme všechny změny a aplikaci pravidelně aktualizujeme

Mám zájem o více informací