Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době Vás budeme kontaktovat.

Máte dostatek samotestů?

Nabízíme jednoduché testy ze slin pro samotestování schválené MZČR

Snadná manipulace, testy zařazené na seznamu MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády
č. 56/2015 Sb. za účelem uvedení na trh pro použití laickou osobou
v rámci celoplošného testování